SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Xe nâng dầu 2-3.5T K2 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: K2 series
- Động cơ: Quanchai QC490 + Mitsubishi S4S
- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức nâng: 2-3,5 tấn
- Chiều cao nâng: 2-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng dầu 2-3.5T H3 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: H3 series
- Động cơ: Isuzu C240, Isuzu 4JG2
- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức nâng: 2-3,5 tấn
- Chiều cao nâng: 2-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng dầu 4-5T G3 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G3 series
- Động cơ: Quanchai 4C6, Mitsubishi S4S
- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 4-5 tấn
- Chiều cao nâng: 2-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng dầu 5-10T K2 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: K2 series
- Động cơ: Isuzu 6BG1QC-02
- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức nâng: 5-10 tấn
- Chiều cao nâng: 2,2-7 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe nâng dầu 5-10T G Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G series
- Động cơ: Isuzu 6BG1
- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức nâng: 5-10 tấn
- Chiều cao nâng: 2-7 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe nâng xăng gas 1.5-5T H3 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: H3 series
- Nhiên liệu: Gasoline/LPG
- Sức nâng: 1.5-5 tấn
- Chiều cao nâng: 4,7 mét
- Tâm tải trọng: 610 mm

Xe nâng xăng gas 5-7T G Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G series
- Động cơ: Isuzu 6BG1
- Nhiên liệu: Xăng -gas
- Sức nâng: 5-7 tấn
- Chiều cao nâng: 2-6 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe nâng điện Lithium 1.5-3.8T G2 series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G2 series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Bình Ắc Quy Lithium
- Sức nâng: 1,5-3,8 tấn
- Chiều cao nâng: 2-7,5 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng điện Lithium 4-5T G3 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G3 series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Bình Ắc Quy Lithium
- Sức nâng: 4-5 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng điện Lithium 6-7T G3 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G3 series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Bình Ắc Quy Lithium
- Sức nâng: 6-7 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe nâng điện Lithium 8.5-10T G Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Bình Ắc Quy Lithium
- Sức nâng: 8,5-10 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng điện Lithium 1.5-3.8T H4 Series

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: H4 series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Ắc quy chì | Pin Lithium
- Sức nâng: 1,5-3,8 tấn
- Chiều cao nâng: 2-7 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng điện 3 bánh Lithium 1.5-2T G3

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: G3 series
- Động cơ: Điện AC xoay chiều
- Nhiên liệu: Ắc quy chì | Pin Lithium
- Sức nâng: 1,5-2 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe Reach Truck ngồi lái 1.6T-2T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Động cơ: Điện AC/DC
- Nhiên liệu: Ắc quy chì – Axit
- Sức nâng: 1,6-2 tấn
- Chiều cao nâng: 3-12,5 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe Reach Truck đứng lái 1.5T-2.5T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Động cơ: Điện AC/DC
- Nhiên liệu: Ắc quy chì – Axit
- Sức nâng: 1,5-2,5 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6,5 mét
- Tâm tải trọng: 500 mm

Xe nâng điện CDD12J

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD12J
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 1,2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CDD15J

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD15J
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 1,5 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
-Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CDD12J-K

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD12J-K
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 1,2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CDD16J-K

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD16J-K
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 1,6 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CDD20-D930

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD20-D930
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CDD20-950

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CDD20-950
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CQDM15-810

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CQDM15-810
- Pin: Chì – acid, Lithium
- Sức nâng: 1,5 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CBD20J-LI3

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CBD20J-LI3
- Pin: Lithium
- Sức nâng: 2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CBD20-ALIH

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CBD20-ALIH
- Pin: Lithium
- Sức nâng: 2 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng điện CBD30J-RLI

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Model: CBD30J-RLI
- Pin: Lithium
- Sức nâng: 3 tấn
- Tâm tải trọng: 600 mm
- Bo mạch: Curtis

Xe nâng 12-13.5T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 12-13,5 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6,5 mét
- Tâm tải trọng: 600-900 mm

Xe nâng 14-18T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 14-18 tấn
- Chiều cao nâng: 3-6,5 mét
- Tâm tải trọng: 600 mm

Xe nâng 20-25T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 20-25 tấn
- Chiều cao nâng: 4-6 mét
- Tâm tải trọng: 1200 mm

Xe nâng 28-46T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 28-46 tấn
- Chiều cao nâng: 4-6 mét
- Tâm tải trọng: 1200 mm

Xe nâng kẹp container rỗng

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 18-25 tấn
- Chiều cao nâng: 19-23 mét
- Tâm tải trọng: 1200 mm

Xe nâng kẹp container 45T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu Diesel
- Sức nâng: 45 tấn
- Chiều cao nâng: 14-18 mét
- Tâm tải trọng: 1200 mm

Xe kéo điện đứng lái 2-4.5T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Động cơ: Điện AC
- Nhiên liệu: Ắc quy chì axit
- Sức kéo: 2- 4.5 tấn

Xe kéo hàng chạy điện 2-7T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Động cơ: Điện AC
- Nhiên liệu: Ắc quy chì axit
- Sức kéo: 2-7 tấn

Xe kéo hàng chạy điện 8-25T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Động cơ: Điện AC
- Nhiên liệu: Ắc quy chì axit
- Sức kéo: 8-25 tấn

Xe kéo hàng chạy dầu 20-30T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức kéo: 20-30 tấn

Xe kéo hàng chạy dầu 35-80T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

- Nhiên liệu: Dầu diesel
- Sức kéo: 35-80 tấn

Xe nâng AGV 500kg

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

Xe nâng điện AGV 1T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

Chiều cao nâng lớn nhất 4000mm

Xe nâng điện AGV 1.5-3T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

Xe nâng điện AGV 1.6-3T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

Chiều cao nâng lớn nhất 8500mm

Xe nâng điện AGV 4-6T

DOWNLOAD CATALOG
Hinh anh

Chiều cao nâng lớn nhất 5000mm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

0969 228 558
Blank Form (#4)

CÔNG TY TNHH XE NÂNG BÌNH MINH

  • Tầng 3, Phúc Đồng Building, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
  • ( +84 ) 969 228 558
  • admin@xenangbinhminh.com